Školení Spring framework

Spring framework se stal prakticky od dob svého vzniku nástrojem pro efektivní používání technologií v rámci Java EE platformy. V dnešní době představuje použití Spring frameworku klíčový prvek k tvorbě webových a enterprise aplikací nad Java EE platformou. Spring framework nabízí jednoduchý a jednotný přístup k používání Java EE technologií jako transakce, práce s daty, webové služby, messagingové služby a další. Spring framework nabízí integrační vrstvu, díky které může aplikace pracovat v různých běhových prostředích (aplikační server, servletový kontejner, integrační test) bez nutnosti zásahu do vlastního kódu aplikace. V neposlední řadě je Spring framework rovněž komponentovým kontejnerem, který umožňuje implementaci bez těsných vazeb mezi jednotlivými vrstvami aplikace a jejích komponent.

Ať již jako uživatel, konzultant či přednášející se věnuji Spring frameworku od roku 2005, tedy od verze 1.0. Díky praktickému použití Spring frameworku jsem nasbíral velké množství zkušeností s jeho použitím na menších webových aplikacích až po enterprise aplikace ve finančním sektoru. Právě tyto zkušenosti a vědomosti mohou hrát zásadní roli pokud se chystáte Spring framework adoptovat a nebo jej již používáte.

Nabízím toto vědomostní know-how k Spring framework a to ať již ve formě školení, workshopu či konzultací. V případě zájmu o jedno z níže uvedených školení či konzultace mne prosím kontaktujte na emailu pichlik zavináč seznam.cz.

Školení

Spring základy

Seznamovací školení, které je rovnoměrně rozdělené na teoretickou část a praktickou část, během které si účastníci vyzkouší probíraná témata na konkrétních cvičeních. Cílem tohoto školení je, aby si účastnící odnesli takové penzum znalostí a dovedností, které jim umožní začít ihned vývoj za použití Spring frameworku. V rámci tohoto školení je nejprve představen koncept Spring frameworku, jeho historie, základní principy (Inversion of Control, template method atd.) a poskytované moduly. Účastníci školení jsou vedeni všechny úkoly v rámci cvičení ověřovat pomocí jednotkových a integračních testů.

Agenda školení

  • Úvod
  • představení Inversion of Control
  • IoC kontejner
  • Přístup k datům (JDBC/ORM)

Spring pokročilé

Školení navazuje na Spring základy a je zaměřeno na pokročilejší témata jako je Aspektově Orientované Programování či řízení transakčního zpracování. Školeni je rovnoměrně rozdělené na teoretickou a praktickou část.

Agenda školení

  • Good practice IoC
  • AOP
  • Transakce
  • Spring MVC
  • Remoting (Web Services)

Spring workshop

Workshop je speciální druh školení, který je zaměřen na praktické použití Spring frameworku. V rámci celodenního workshopu si všichni účastníci vyzkouší tvorbu jednoduché webové aplikace od vrstvy pro ukládání dat až po vrstvu prezentační logiky. Tento workshop zhodnocuje vědomosti získané ve školení Spring základy a Spring pokročilé ačkoliv není absolvování těchto školení nutnou podmínkou.

Spring reference

O mě

Pracuji jako konzultant a kontraktor na volné noze se specializací na platformu Java/JavaEE. Provází mě více osm let zkušeností s návrhem a vývojem aplikací na této platformě. Během této doby jsem získal bohaté zkušeností s používáním technologií jako JSF, EJB3, Hibernate, Spring, iBatis. Od roku 2002 píši blog se zaměřením na Javu a přidružené technologie.

V roce 2006 jsem stál u zrodu Czech Java User Group, a kterou jako jeden z JUG leaderu dále řídím. Kromě zalíbení v Jave rád hraji fotbal a paintball, chytám ryby a čtu literaturu faktů především z období druhé světové války.